درباره نجارخانه

Najarkhaneh Entrance

شروع به کار نجارخانه

نجار خانه در زمینه کار با چوب سابقه ای بیش از 50 سال دارد و در این راه با استفاده از طراحی ها و نحوه تولید خاص خود، زمینه ساز این چنین محصولات منحصر به فردی در صنعت چوب ایران شده است.