تماس با نجارخانه

اطلاعات (نجارخانه شعبه دیگری ندارد)

تهران - تهرانپارس
خیابان رشید

تلفن: ۷۷۸۶۹۱۶۲ ( ۹۸۲۱+ )

ایمیل: NAJARKHANEH@gmail.com

ساعات کار: هر روز حتی ایام تعطیل : 9:00 صبح تا 9:00 شب

ارسال پیام